Sapă Rotativă

7

Sapa / cultivator ANTOKS are predestinația prelucrării solului până, și după, răsărirea culturilor de păioase, prășitoare și culturilor tehnice.